Miesiąc: Czerwiec 2014

Znaczenie studium wykonalności

Studium wykonalności jest dokumentem zawierającym szczegółową analizę, wraz z oceną wykonalności danego projektu. W uproszczeniu, można by powiedzieć, że jest to ocena tego, czy...

Studium wykonalności inwestycji

Zamierzając przystąpić do wykonania studium wykonalności inwestycji, w skrócie SWI, pamiętać należy o tym, że wszystkie dane i informacje w nim zawarte muszą w...