Miesiąc: Marzec 2015

Czas jest istotny

Już od samego początku. Załóżmy, że złożyłeś biznesplan w konkursie o dofinansowanie swojej działalności. Musisz dotrzymać terminu składania dokumentów, żeby był brany pod uwagę.

Studium wykonalności czy biznesplan?

Starając się o dofinansowanie lub kredyt na podjęcie nowej działalności lub inwestycje w zakresie firmy już istniejącej, zazwyczaj zobowiązani jesteśmy do przedstawienia dokładnych analiz,...