Jak wyglądały początki współczesnego doradztwa?

Współczesne doradztwo, kształtowało się przez wieki jako jedno z wielu osobistych doświadczeń i działań ludzi, którzy tworzyli koncepcje, wykorzystywane następnie przez:

  • doradców,
  • konsultantów
  • oraz specjalistów z wielu branż.

 

Inżynieria przemysłowa i ekspertyza efektywności przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania różnymi aspektami relacji międzyludzkich w organizacji, w konsekwencji czego doprowadziło to do powstania nowych dziedzin konsultingu

Autor zdjęcia: lab604

Inżynieria przemysłowa i ekspertyza efektywności przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania różnymi aspektami relacji międzyludzkich w organizacji, w konsekwencji czego doprowadziło to do powstania nowych dziedzin konsultingu.

Początki tworzenia się firm konsultingowych

Wiele firm konsultingowych, wychodząc na przecie oczekiwaniom społecznym, powstało w latach dwudziestych XX wieku. Jak podają źródła, w tym samym czasie nastąpił również gwałtowny rozwój w dziedzinie konsultingu finansowego, związanego także z kwestiami dotyczącymi finansowania różnych przedsięwzięć i finansową kontrolą podejmowanych operacji.

Licznych nowych konsultantów zdobyło wcześniej praktykę w rachunkowości i doświadczenie w pracy dla działających w sektorze publicznym firm z sektora rachunkowego.

W latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku konsulting Poznań zyskiwał na popularności (kilka innych ciekawych kwestii pod linkiem: http://www.strategor.pl/jak-doradzamy/). Stawał się coraz bardziej powszechny nie tylko w Stanach Zjednoczonych i na terenie Anglii, ale również:

  • we Francji,
  • w Niemczech,
  • w Czechosłowacji
  • i innych krajach uprzemysłowionych.

Rozwój usług konsultingowych

Mimo sprzyjających warunków, zakres konsultingu w tamtych czasach ograniczała jednak wciąż stosunkowo mała liczba firm zajmujących się doradztwem. Było to tylko bowiem jedynie kilka znanych organizacji, bardzo prestiżowych, ale za to niewielkich. Na korzystanie z ich usług mogły sobie pozwolić tylko wielkie, zamożne korporacje. Zaczęły się jednak coraz częściej pojawiać pierwsze zamówienia rządowe, co przyjmuje się za podwaliny konsultingu dla sektora publicznego.

Niewątpliwie, należy w tym miejscu wspomnieć o tym, że konsulting Poznań dla rządów i armii odegrał bardzo ważną rolę podczas II wojny światowej. Przede wszystkim przywódcy Stanów Zjednoczonych rozumieli, że wojna jest wielkim wyzwaniem w zakresie zarządzania i logistyki, a korzystanie z najlepszych ekspertyz w dziedzinie zarządzania stanowi podstawę wygranej. Dodatkowo, badania w dziedzinie operacji i inne nowe techniki używane początkowo tylko do celów militarnych znalazły szerokie zastosowanie w biznesie i zarządzaniu publicznym, stwarzając zapotrzebowanie na usługi oferowane przez szeroko rozumianych konsultantów z wielu branż.