Kategoria: Studium wykonywalności w praktyce

Studium wykonalności i cel jego opracowywania

Studium wykonalności postrzegać należy jako rozbudowaną formę biznes planu. Studium to powszechnie jest wykorzystywane przy planowaniu inwestycji, w szczególności inwestycji o charakterze:

Studium wykonalności projektu

Studium wykonalności projektu to pewnego rodzaju analiza jego potencjału i ocena tego, czy warto angażować środki i zasoby w jego wykonanie. Tak zaawansowane studium...

Ocena projektu przez sponsora

Studium wykonalności jest dokumentem, który często zlecany jest do wykonania przez sponsora danego projektu (więcej: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/). Sponsor otrzymawszy bowiem opis projektu z prośbą o...

Studium wykonalności czy biznesplan?

Starając się o dofinansowanie lub kredyt na podjęcie nowej działalności lub inwestycje w zakresie firmy już istniejącej, zazwyczaj zobowiązani jesteśmy do przedstawienia dokładnych analiz,...