Na jakim etapie starania się o dotację warto rozważyć przygotowywanie studium wykonalności?

Studium wykonalności jest dość rozległym dokumentem (więcej: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/), którego objętość może przekraczać nawet 100 stron maszynopisu. Aby jednak przystąpić do jego przygotowania konieczne jest zebranie szeregu informacji, danych i dokumentów o znaczeniu:

  • finansowym,
  • technicznym 
  • i strategicznym.
Studium wykonalności jest dość rozległym dokumentem, którego objętość może przekraczać nawet 100 stron maszynopisu

Autor zdjęcia: zsoolt

Biorąc pod uwagę złożoność tego opracowania, istotne jest by odpowiednio wcześniej przystąpić do przygotowywania studium wykonalności, tak, aby opracowany dokument posiadał nie tylko wymaganą zawartość, ale przede wszystkim jakość.

W praktyce, wyspecjalizowanym w takiej tematyce podmiotom, przygotowanie studium wykonalności zajmuje około 6-8 tygodni, choć zdarzyć się może i tak, że w pewnych przypadkach, gdy projekt jest dobrze zdefiniowany, czas przygotowania może być krótszy.

Nie tylko ubiegając się o dotacje

Choć studium wykonalności jest formalnym wymogiem przy staraniu się o pozyskiwanie funduszy unijnych, to warto dokument ten wykorzystać także do tego, aby obiektywnie stwierdzić czy planowana inwestycja jest rzeczywiście korzystna, zwłaszcza pod względem ekonomicznym.

Zdarza się czasem w trakcie przygotowywania studium wykonalności i badania różnych aspektów związanych z analizowanym projektem, że dochodzi do zmian czy to w założeniach, czy też w sposobie realizacji samego projektu. W takiej sytuacji możemy powiedzieć, że studium to spełnia swoją podstawową rolę – jest powodem do dokonania analizy podstawowych założeń projektu i przyczynia się przez to do wybrania najlepszego z punktu widzenia inwestora wariantu.

Jak zabrać się do przygotowania studium wykonalności?

Oczywiście nie jest tak, że za opracowanie studium wykonalności mogą brać się tylko wyspecjalizowane w tym podmioty. Przy odrobinie doświadczenia i niemałej determinacji można podjąć się samodzielnego przygotowania studium wykonalności. Do tego jednak potrzebne jest dokładne przeanalizowanie wytycznych ustanowionych przez Ministerstwo Infrastruktury i z Przewodnika do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych.

Analiza tych dokumentów zajmie nam trochę czasu warto, więc zapewnić sobie na to pewien margines czasowy. Wynika to przede wszystkim z tego, że są one dość obszerne, każdy zawiera, bowiem po kilkaset stron.

Dodatkowo, po zapoznaniu się z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi opracowania studium wykonalności, należy również zaznajomić się z dokumentacją konkursową, która najczęściej w bardziej szczegółowy sposób określa dodatkowe wymagania dotyczące informacji, które powinny znaleźć się w niniejszym opracowaniu. Opracowując studium wykonalności należy także postępować zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi pisania wniosków unijnych.

Tak, jak wspomnieliśmy na początku, studium wykonalności jest obszernym i dość specyficznym dokumentem, którego opracowanie niewprawionej w tego typu zagadnieniach osobie, może przysporzyć nie lada trudności. Z tego właśnie względu, a także mając na względzie to, jak ważny to dokument, warto jest rozważyć opcję zlecenia jego przygotowania wyspecjalizowanym ekspertom, oszczędzając przy tym czas i zyskując analizę całości projektu przez osobę zupełnie niezwiązaną z prowadzoną inwestycją, a więc bardziej obiektywną i niestronniczą.