Największe szanse na dotacje w budżecie na lata 2014-2020

Największe szanse na dotacje dla firm (o których kilka słów więcej tutaj: http://www.strategor.pl/) i innych organizacji, mają inwestycje, które realizowane są w obszarach:

 • badań i rozwoju,
 • inteligentnych specjalizacji,
 • rozwoju firm,
 • technologie informacyjno – komunikacyjnych,
 • ochrony środowiska,
 • ekspansji zagranicznej
 • i szkoleń.

Badania i Rozwój

Autor zdjęcia: Janitors

Autor zdjęcia: Janitors

Unijne dotacje dla firm wpierać mają rozwój infrastruktury B+R w firmach wraz z prowadzeniem przez nie prac badawczo – rozwojowych. Zakres udzielanego im wsparcia bardzo dobrze opisuje hasło przewodnie, które brzmi: Od pomysłu do rynku. W praktyce hasło to oznacza wsparcie całego procesu powstawania innowacji:

 • od tworzenia koncepcji niespotykanych dotychczas na rynku produktów, usług lub technologii,
 • przez przygotowanie prototypów i linii pilotażowych,
 • aż po ich wprowadzanie na rynek.

Inteligentne specjalizacje

Największe szanse na uzyskanie dofinansowania w latach 2014-2020 mają przedsiębiorcy realizujący inwestycje w branżach wskazanych jako te, które są szczególnie istotne z puntu widzenia rozwoju regionu i kraju. Są to tak zwane inteligentne specjalizacje. Zaliczane są do nich na przykład:
wzornictwo i włókiennictwo w łódzkim czy też technologie informacyjne i komunikacyjne, wraz z medycyną w województwie śląskim.

Rozwój firm

dofinansowanie mogą również starać się firmy realizujące inwestycje, w wyniku wdrożenia których nastąpi:

 • wprowadzenie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, czy też zmiana w sposobie świadczenia usług, które to skutkować mają wprowadzeniem na rynek nowych, bądź też znacząco ulepszonych produktów, lub usług przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia w przedsiębiorstwie,
 • rozbudowa firmy, w tym zakup nowoczesnych maszyn i niezbędnego do tego sprzętu produkcyjnego.

Technologie informacyjno – komunikacyjne

Dotacje mają również wspierać wprowadzanie w firmach rozwiązań, w których wykorzystywane są technologie informacyjno-komunikacyjne, a których efektem będzie:

 • sprzedaż produktów i usług w Internecie,
 • wdrożenie rozwiązań usprawniających organizację i zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • czy też tworzenie portali pracowniczych do zarządzania zasobami personalnymi w sieci.

Ochrona Środowiska

Bardzo istotnym obszarem, który mocno wspierany jest przez Unię Europejską jest ochrona środowiska. Z tego względu nie mogło więc i tu zabraknąć możliwości uzyskania dofinansowania dla firm chcących zawalczyć o zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, czy też dla tych działających w takich branżach jak zagospodarowanie odpadów czy produkcja energii z odnawialnych źródeł.

Ekspansja Zagraniczna

W obecnej perspektywie budżetowej wspierana jest również międzynarodowa współpraca gospodarcza przedsiębiorstw, wraz z ich promocją za granicą. Pieniądze będzie można uzyskać między innymi na:

 • udział w misjach gospodarczych,
 • a także na udział w targach zagranicznych.

Szkolenia

Na koniec słów parę o szkoleniach. Trudno bowiem wyobrazić sobie rozwój firmy bez inwestycji w potencjał ludzki, który ona posiada. Dotacje przyznawane będą więc dla przedsiębiorców celem uzyskania przez nich dostępu do szkoleń. Wprowadzone w tym celu zostaną bony edukacyjne. Za taki bon można będzie zakupić dla pracowników firmy odpowiednie szkolenia.

Dofinansowanie w tym zakresie opierać się będzie na tak zwanym modelu popytowym. W praktyce oznaczać to będzie, że potrzeba będzie wychodziła od przedsiębiorcy, a zadaniem placówek szkoleniowych będzie dostosowanie się do niej. Wybór odpowiedniego dla przedsiębiorców szkolenia ułatwić ma Rejestr Usług Rozwojowych (RUR), stanowiący bazę firm szkoleniowych i oferowanych przez nie kursów dla firm.