Ocena projektu przez sponsora

Studium wykonalności jest dokumentem, który często zlecany jest do wykonania przez sponsora danego projektu (więcej: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/). Sponsor otrzymawszy bowiem opis projektu z prośbą o jego sfinansowanie musi posiadać rozeznanie w tym, jak wyglądają kwestie związane z zarówno możliwością jego wdrożenia, jak i opłacalnością całego przedsięwzięcia.

Ocena projektu

Studium wykonalności jest dokumentem, który często zlecany jest do wykonania przez sponsora danego projektu

Autor zdjęcia: poptech

Sam fakt podjęcia się przeprowadzenia studium wykonalności nie sugeruje, że z góry zakłada się, że może on być niemożliwy do wykonania. Studium bowiem, jak sama jego nazwa wskazuje jest oceną wykonalności. Gdyby miało być inaczej, przeprowadzanie takich analiz nie miałoby większego sensu, lub też stanowiłyby one jedynie udokumentowany rachunek stopy zwrotu z inwestycji.

Nadrzędnym celem, który przyświeca sponsorowi projektu zlecającemu przeprowadzenie studium wykonalności jest podjęcie decyzji. Należy przy tym uznać, że co do zasady, z perspektywy różnych, scenariuszy analizy systemowej i metod zarządzania, decydent powinien posiadać możliwość dokonania wyboru. Gdyby bowiem odebrać mu takie prawo – nie byłby decydentem. Aby więc móc dokonać wyboru, decydent powinien poznać przynajmniej dwie możliwe opcje rozwiązań i ryzyka z nimi powiązanego.