Studium wykonalności i cel jego opracowywania

Studium wykonalności postrzegać należy jako rozbudowaną formę biznes planu. Studium to powszechnie jest wykorzystywane przy planowaniu inwestycji, w szczególności inwestycji o charakterze:

Wspieranie badań przemysłowych i prac rozwojowych

By przedsiębiorcy mogli się rozwijać, przykładając się w ten sposób do rozwoju gospodarczego, niezbędne jest stworzenie narzędzi i mechanizmów służących wspieraniu badań przemysłowych i...

Studium wykonalności projektu

Studium wykonalności projektu to pewnego rodzaju analiza jego potencjału i ocena tego, czy warto angażować środki i zasoby w jego wykonanie. Tak zaawansowane studium...

Największe szanse na dotacje w budżecie na lata 2014-2020

Największe szanse na dotacje dla firm (o których kilka słów więcej tutaj: http://www.strategor.pl/) i innych organizacji, mają inwestycje, które realizowane są w obszarach:

Na jakim etapie starania się o dotację warto rozważyć przygotowywanie studium wykonalności?

Studium wykonalności jest dość rozległym dokumentem (więcej: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/), którego objętość może przekraczać nawet 100 stron maszynopisu. Aby jednak przystąpić do jego przygotowania konieczne jest...

Koszty kwalifikowane w Poddziałaniu Badania na rynek

W przypadku Działania Badania na rynek, wystąpić może problem z określeniem, które koszty zaliczyć można do kosztów kwalifikowanych (więcej: http://www.strategor.pl/), a rozeznanie w tym...

Studium wykonalności, jako narzędzie umożliwiające ocenę projektu

Studium wykonalności jest dokumentem na podstawie, którego, możliwe jest dokonanie oceny opłacalności wdrożenia w życie danego przedsięwzięcia. Studium takie zleca najczęściej do opracowania sam...

Studium wykonalności – co powinno się w nim znaleźć i dlaczego

Dobrze skonstruowane studium wykonalności (o którym także tutaj) powinno się składać z; analizy rynku, analizy ekonomicznej, analizy technicznej, i analizy strategicznej.

Rozliczanie projektów unijnych – samodzielnie, czy we współpracy z fachowcem?

Rozliczanie projektów unijnych z pewnością nie należy do zadań prostych (więcej: http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/). Trzeba mieć, bowiem świadomość tego, że brak zachowywania terminów wynikających z umowy,...

Czy warto starać się o dotacje?

Dotacje dla firm od wielu lat są tematem do zagorzałych rozmów i dyskusji. Liczba osób, które skorzystały z tej formy pomocy jest bardzo duża,...

Studium wykonalności

Studium wykonalności jest rodzajem dokumentu, którego celem jest badanie proponowanego projektu, mającego na celu ustalenie, czy proponowana inwestycja jest na tyle atrakcyjna, aby uzasadniać...