Rozliczanie projektów unijnych – samodzielnie, czy we współpracy z fachowcem?

Rozliczanie projektów unijnych z pewnością nie należy do zadań prostych (więcej: http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/). Trzeba mieć, bowiem świadomość tego, że brak zachowywania terminów wynikających z umowy, bądź też kupowanie towarów lub usług od podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo z beneficjentem – to jedne z najpoważniejszych błędów, które popełniane są przez przedsiębiorców, którym przyznane zostały takie środki. Skutki takich sytuacji mogą być bardzo przykre i dotkliwe dla całej firmy. Może doprowadzić to, bowiem nawet do:

 • zaburzenia płynności finansowej firmy,

  Rozliczanie projektów unijnych z pewnością nie należy do zadań prostych

  Autor zdjęcia: Hubert Burda Media

 • nieuznania kosztów (poniesione koszty uznane za niekwalifikowane),
 • wypowiedzenia umowy o dofinansowanie.

Istotne ryzyko

Mimo tak wielu zagrożeń, wielu beneficjentów podejmuje decyzję o samodzielnym prowadzeniu dokumentacji i rozliczanie dotacji, zwłaszcza w przypadkach, gdy sami zajmowali się opracowywaniem swoich wniosków.

Jednak nie każdy przedsiębiorca, który uzyskał dofinansowanie chce, czy też jest w stanie, zmagać się z papierologią związaną z projektami unijnymi. Zwłaszcza wśród klientów firm doradczych znaleźć można beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym szczególnie działań:

 • 4.2,
 • 4.4,
 • 8.1, 
 • 8.2
 • i 1.4.

Wyżej wymienione projekty są projektami zaawansowanymi technologicznie i dość skomplikowanymi, a przez to wymagającymi szczególnej troski i ostrożności w ich realizacji. Do specjalistów z tej dziedziny zgłaszają się jednak klienci nie tylko do rozliczenia projektów unijnych, a tak naprawdę na różnych etapach wdrażania projektu.