Studium wykonalności – co powinno się w nim znaleźć i dlaczego

Dobrze skonstruowane studium wykonalności (o którym także tutaj) powinno się składać z;

  • analizy rynku,
  • analizy ekonomicznej,
  • analizy technicznej,
  • i analizy strategicznej.

Jak to wygląda w praktyce?

Analiza rynkowa polega najczęściej na tworzeniu i ocenie badań konsumenckich, przeprowadzaniu wywiadów, definiowaniu grup docelowe, w końcu na wykonywaniu testów rynkowych

Autor zdjęcia: wocintechchat.com

Powstające koncepcje powinny zostać zbadane pod kątem możliwości ich wykonania. To, bowiem, co wydaje się ciekawe i korzystne, w praktyce nie musi przecież wcale takie być. Badanie wykonalności powinno się składać z badań przeprowadzonych pod względem możliwości i opłacalności wykonania danych czynności. W praktyce dokonuje się, więc szczegółowe analizy. Punktem wyjścia jest na ogół analiza rynkowa.

Analiza rynkowa i konsekwencje jej przeprowadzenia

Analiza rynkowa polega najczęściej na tworzeniu i ocenie badań konsumenckich, przeprowadzaniu wywiadów, definiowaniu grup docelowe, w końcu na wykonywaniu testów rynkowych (więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_rynku). Analiza rynkowa pozwala uzyskać odpowiedź na pytanie, czy istnieje wystarczający popyt dla proponowanego produktu czy też rozwiązania, by warto było inwestować w dalszy rozwój.

Jeśli przeprowadzone badania wykazały, że istnieje potencjalny popyt, kolejnym etapem, który się przeprowadza jest analiza ekonomiczna. Analiza ekonomiczna pozwala oszacować zarówno koszty produkcji, jak i koszty rozwoju. Porównuje się je również z przewidzianą ilością sprzedaży. Przy czym zakres cenowy wyznaczony dla danego produktu powinien być kompatybilny z segmentem rynku, który stanowi wyodrębnioną grupę konsumentów.
Wykorzystuje się tu techniki ilościowe, takie jak:

  • analiza kosztu i możliwych do uzyskania korzyści,
  • wartości bieżąca netto,
  • wewnętrzna stopa zwrotu.

Używa się ich celem dokonania oceny możliwości uzyskania potencjalnego zysku z danego projektu. Dzięki uzyskanym informacjom, firma może oszacować ryzyko podjęcia inwestycji w nowy produkt, świadomie decydując się na określone rozwiązania.