Studium wykonalności, jako narzędzie umożliwiające ocenę projektu

Studium wykonalności jest dokumentem na podstawie, którego, możliwe jest dokonanie oceny opłacalności wdrożenia w życie danego przedsięwzięcia. Studium takie zleca najczęściej do opracowania sam inwestor środków, z których sfinansowany ma być dany projekt. Sponsor, bowiem, otrzymawszy sam opis projektu wraz z prośbą o jego sfinansowanie, musi posiadać szczegółowe rozeznanie dotyczące zarówno możliwości wdrożenia danego projektu, jak i opłacalnością całego przedsięwzięcia. Informacje takie musi posiadać przed momentem podjęcia decyzji czy na taką prośbę przystać, czy też projekt ten odrzucić.

Dokonanie oceny stopnia wykonalności projektu

Studium wykonalności jest dokumentem na podstawie, którego, możliwe jest dokonanie oceny opłacalności wdrożenia w życie danego przedsięwzięcia

Autor zdjęcia: SandiaLabs

Musimy zdawać sobie jednak sprawę z tego, że sam fakt podjęcia się wykonania studium wykonalności nie jest jednoznaczne z tym, że kwestionuje się możliwość wykonania projektu. Studium wykonalności, jak sama nazwa na to wskazuje, stanowi ocenę jego wykonalności, a zatem jest to sprawdzenie, czy przedsięwzięcie jest realne do wykonania, czy też nie. Jeśli tak to, jakim kosztem miałoby być to zrealizowane. Studium wykonalności to, zatem również udokumentowany rachunek stopy zwrotu (więcej: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/) możliwej do uzyskania z danej inwestycji.