W kredycie istotne są nie tylko odsetki – czyli na co zwrócić uwagę decydując się na kredyt?

Jak zaznacza doradztwo finansowe Poznań, cena pożyczanego pieniądza jest jednym z najważniejszych kryteriów wyboru danego kredytu. Decydując się więc na porównywanie ofert bankowych, nie wystarczy sporządzić zestawienia wysokości oprocentowania w poszczególnych bankach. Niestety, pod uwagę należy wziąć także kilka bardzo istotnych z punktu widzenia kredytobiorcy elementów.

Sztuczki bankowców

Cena pożyczanego pieniądza jest jednym z najważniejszych kryteriów wyboru danego kredytu

Autor zdjęcia: Fibonacci Blue

Banki reklamując w różnych mediach swoje kredyty, eksponują przede wszystkim tak zwane oprocentowanie nominalne. Na podstawie tego oprocentowania wylicza się odsetki, czyli wynagrodzenie jakie pobiera bank za pożyczony nam pieniądz. Odsetki stanowią więc podstawowy składnik całkowitego kosztu zaciągniętego kredytu, ale jak zaznacza doradztwo finansowe Poznań, najczęściej nie są one jego jedynym kosztem (kilka słów więcej: http://www.strategor.pl/doradztwo-finansowe-/). O pozostałych kosztach kredytu, wraz z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania (w skrócie RRSO) informowani jesteśmy zazwyczaj drobnym druczkiem, na dole ogłoszenia. Zgodnie z wymogami ustawy o kredycie konsumenckim, bank zobowiązany jest do podawania wszystkich, czekających nas kosztów, co realizowane jest na podstawie tak zwanego reprezentatywnego przykładu, czyli typowego przykładu zawieranej umowy kredytowej.

Opłaty, prowizje, ubezpieczenia… czyli co stanowi koszty dodatkowe kredytu?

Zdawać sobie należy sprawę z tego, że w odróżnieniu od odsetek, opłaty i prowizje, powiązane są z konkretnymi czynnościami wykonywanymi przez dany bank. W przypadku kredytów gotówkowych i hipotecznych najczęściej mamy do czynienia z opłatą przygotowawczą oraz prowizją pobieraną już na samym początku umowy . Jest ona naliczana w zależności od wysokości udzielonego kredytu, a stawka może być uzależniona od wielu czynników, w tym na przykład naszej wiarygodności kredytowej.

Dość powszechnie w ostatnim czasie, banki zachęcają klientów do skorzystania z ubezpieczenia, które ma zapewnić spłatę rat w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak na przykład pobyt w szpitalu, czy też utrata pracy (co istotne – jedynie z winy pracodawcy). Klienci opłacający składkę ubezpieczeniową mogą liczyć na niższe oprocentowanie, ale muszą za to pokryć dodatkowe koszty ochrony.

Jaki jest całkowity koszt kredytu i warunki spłaty zadłużenia?

Bank, w którym zamierzamy ubiegać się o kredyt powinien przedstawić nam symulację takiego kredytu, na której pokazane będą wszystkie koszty naszego kredytu. Zobaczyć w niej możemy osobno sumę odsetek, prowizji oraz opłat za ochronę ubezpieczeniową, o ile oczywiście jest ona wymagana lub jeśli sami zdecydujemy się na taką opcję. Bank powinien poinformować nas także o wysokości raty oraz sposobie spłaty zadłużenia.

Każdorazowo, najważniejszym elementem, na który powinniśmy zawsze zwrócić uwagę jest całkowity koszt kredytu. Zawiera on w sobie podsumowanie wszystkich wymienionych wcześniej pozycji, powiązanych z naszym zadłużeniem. Przyjąć możemy, że ta wartość to nijako odpowiednik ceny brutto pożyczanego pieniądza i może ona stanowić podstawę do porównań, jeśli zależy nam na tym, by sprawdzić czy przypadkiem inna instytucja nie ma lepszej oferty.

Wybierając kredyt, warto pamiętać, że na całkowity koszt kredytu wpłynąć mogą także takie czynniki jak na przykład sposób spłaty zadłużenia. Pamiętać należy o tym, że jeśli wybierzemy raty równe, suma zapłaconych odsetek będzie wyższa niż, gdyby nasz wybór padł na kredyt z ratami malejącymi. Wynika to bowiem z prostego faktu, że w przypadku rat malejących od początku spłacamy więcej kapitału, czyli nasz dług wobec banku szybciej w ten sposób maleje. Jednak kwota początkowych rat jest zdecydowanie wyższa niż ma to miejsce w przypadku rat równych – nie każdy jest więc w stanie sobie pozwolić na takie rozwiązanie.