Wspieranie badań przemysłowych i prac rozwojowych

By przedsiębiorcy mogli się rozwijać, przykładając się w ten sposób do rozwoju gospodarczego, niezbędne jest stworzenie narzędzi i mechanizmów służących wspieraniu badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa. Cel taki ma Szybka ścieżka, czyli działanie, realizowane w ramach konkursu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

By przedsiębiorcy mogli się rozwijać, przykładając się w ten sposób do rozwoju gospodarczego, niezbędne jest stworzenie narzędzi i mechanizmów służących wspieraniu badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa

Autor zdjęcia: poptech

Jej nadrzędnym celem jest zapewnienie mechanizmów wsparcia dla polskich, postępowych przedsiębiorstw, co zaskutkować ma podniesieniem poziomu ich innowacyjności na skutek wykorzystania rezultatów prac badawczo-rozwojowych w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Dla kogo przeznaczone jest wsparcie?

Z tej formy wsparcia skorzystać mogą przedsiębiorcy spełniający kryteria, które stawiane są mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Dofinansowanie w tej postaci uzyskać można dla projektów, dotyczących realizacji badań przemysłowych i przeprowadzenia prac rozwojowych, prowadzonych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które przyczyniają się do rozwoju prowadzonej przez firmy działalności, wzmacniając pozycję konkurencyjną firm na rynku.