Zadania stawiane przed studium wykonalności projektu

Studium wykonalności jest analizą zlecaną na ogół przez sponsora danego projektu, do którego ktoś komu zależy na uzyskaniu środków przynosi dany projekt (najczęściej opis takiego projektu) z prośbą o jego sfinansowanie. Studium wykonalności jak sama nazwa wskazuje jest oceną jego wykonalności, a nie podważeniem zasadności jego wykonania (choć zdarzyć może się w praktyce, że w wyniku przeprowadzonego studium nieopłacalnym będzie podejmowanie działań zmierzających do jego wdrożenia).

Czym jest studium wykonalności projektu?

Studium wykonalności jest analizą zlecaną na ogół przez sponsora danego projektu, do którego ktoś komu zależy na uzyskaniu środków przynosi dany projekt (najczęściej opis takiego projektu) z prośbą o jego sfinansowanie

Autor zdjęcia: ebayink

Studium wykonalności to zatem nic innego, jak drobiazgowa analiza możliwości wykonania czegoś. Poprawnie wykonana analiza wykonalności powinna w sobie zawierać następujące informacje:

  • opis stanu istniejącego,
  • opis stanu idealnego,
  • przedstawienie modelu opisującego system w jakim funkcjonuje ulepszany przedmiot (i jego miernik), w tym zależność nakładów w odniesieniu do uzyskanego w wyniku tego postępu,
  • deklaracje planowanego postępu (przedstawienie mierzalnego celu projektu),
  • ocenę wykonalności zaplanowanego celu, wraz z przedstawieniem wariantów alternatywnych.